Youtube

En rolig och intressant idé var att göra en explainer om Youtube. Det gav möjlighet att leka med tidslinjer och liknelser.