Rocklandet

Rocklandet

Musiklivet i Ånge kommun har varit starkt i flera decennier, vilket har resulterat i flera framgångsrika artister, band och musiker. Vad beror det på? Är man bättre på att skapa musik där? Hur definierar man framgång? Har det funnits ett särskilt driv för att marknadsföra sig? Hur kommer det att se ut i framtiden?

Minidokumentären Rocklandet undersöker kommunens musikliv, var drivet kommer ifrån och vilken betydelse den kommunala musikskolan har.

Jag har länge velat dokumentera musiken i hemkommunen Ånge på något sätt. Tack vare ett starkt tilltagande intresse för film och video kändes det naturligt att göra en minidokumentär.

Eftersom det finns så många att prata med och så mycket att berätta så planeras fler delar i framtiden.