IoT för tillgänglighet

Projektet IoT för tillgänglighet med deltagare som Bron Innovation, Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet, Pro&Pro, RISE m.fl. resulterade i en rad punkter som förbättrade tillgängligheten i Sundsvall.

En del av projektrapporten var den här animerade filmen som Kellbranch producerade.

Läs mer på Bron Innovations webbplats