Sundsvallsförslaget

2024 lanserade Sundsvalls kommun Sundsvallsföslaget som är en uppmaning till alla medborgare att komma med idéer och förslag på hur kommunen kan bli ännu bättre.

Kellbranch fick uppdraget att skapa en enkel animerad explainer som förklarade konceptet och uppmanade till engagemang. 

Om företaget

Det ska vara enkelt att få professionella och effektiva produktioner som andas äkthet och personlighet. Kellbranch Media vill göra det möjligt för små och stora företag samt organisationer.

Kontakt

Joachim Kjellgren

info@kellbranch.se
@kellbranchmedia