Hyresgästföreningen

 

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen Norrland har anlitat Kellbranch ett flertal gånger för att skapade animerade explainers om sin verksamhet. 

Det senaste uppdraget var att lyfta fördelarna med att bli medlem i Hyresgästföreningen där också karaktärerna Åsa, Marco och Hanna introducerades.

Tidigare uppdrag har också varit medlemsinriktade och illustrerat Hyresgästföreningens värden hållbarhet, omtanke, umgänge och samhällsnytta.